Karaoke - Đi Chùa Lễ Phật (Beat)


Tags
► Bài Này


Karaoke - Đi Chùa Lễ Phật (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Đi Chùa Lễ Phật
+File Âm Thanh : di Chua Le Phat (Beat)
+Mã số Karaoke Đi Chùa Lễ Phật Là: 828410
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Trữ Tình
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
Ngàn hoa tươi hôn chân em đón em đi chùa lễ Phật
Bầy chim non đưa em tới dưới chân Phật
Em khấn xin chùa em đi luôn quanh ta
Có khi đi gần bên nhà và em cũng đi chùa xa
Cầu xin chi em xin cho cầu xin chi em xin cho.

Dưới chân Phật em khấn bái cầu xin chi
em xin cho cầu xin chi em xin cho.
Lắm yên vui nhiều phước lành
Gọi mây che trên vai em
Nắng thơm tho ngủ trên đầu
Gọi chim muông lên tiếng hót dưới chân Phật em khấn xin.

Cầu an vui cho muôn nơi cũng xin cho cả bao người
để em khấn xin Phật cho.
Ngàn hoa tươi hôn chân em đón em đi chùa lễ Phật
Bầy chim non đưa em tới dưới chân Phật em khấn xin.

Chùa em đi luôn quanh ta có khi đi gần bên nhà
Và em cũng đi chùa xa cầu xin chi em xin
cho cầu xin chi em xin cho.
Dưới chân Phật em khấn bái cầu xin chi
em xin cho cầu xin chi em xin cho.
Lắm yên vui nhiều phước lành.
Gọi mây che trên vai em nắng thơm tho ngủ trên đầu
Gọi chim muông lên tiếng hót dưới chân Phật em khấn xin.
Cầu an vui cho muôn nơi cũng xin cho cả
bao người để em khấn xin Phật cho..
Cầu an vui cho muôn nơi cũng xin cho cả
bao người để em khấn xin Phật cho..
Cầu an vui cho muôn nơi cũng xin cho cả
bao người để em khấn xin Phật cho..
Cầu an vui cho muôn nơi.