DMCA Disclaimer 

Video - Hình Ảnh

Hình Ảnh Được Chúng Tôi Sưu tập Miễn Phí Trên google 
Và Sử Dụng Trình Làm Video ProShowGold Biên tập Thành Video 
chia Sẻ Miễn Phí Với Mục Đích Giải Trí - Giáo Dục
Hoàn Toàn Không thương mại Hóa
Nếu Hình Ảnh của Bạn Vô Tình Được Sử Dụng Trên clip làm Bằng proshowGold
Của chúng Tôi - nếu bạn Không Thích hình Ảnh Đó( Tăng Nổi Tiếng CHo bạn)
Bạn có thể Yêu cầu chúng Tôi Gỡ Bỏ Hình Ảnh Đó Với Điều Kiện
(Bạn Phải chứng minh Được Bạn là chủ Bức Ảnh đó.) 

Âm thanh - Music

Không Có bất Kỳ File Âm Thanh
được lưu trữ bởi các máy chủ của chúng tôi 
và không được tải lên bởi chúng tôi.
Mà Được Chia Sẻ Miễn Phí công khai Trên PISACA VEOH,CLipVN,ZING,Youtube 
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung Nào về
Âm Thanh Được chia Sẻ Miễn phí Công Khai trên PisaCa,CLipVN,Zing,YouTube..Veoh .. , 
bất kể Có hay không nó được truy cập thông qua các 
video clip được nhúng trên trang web này. 
Tất cả người dùng PISACA VEOH,CLipVN,ZING,Youtube , cũng như những trang web 
chia sẻ video khác đã ký hợp đồng với các User khi lập tài khoản buộc họ không tải lên nội dung bất hợp pháp. 
Khi bạn Xem bất Kỳ Video Clip chứa Âm thanh Nào 
Trên Viet33.Com Nghĩa Là
bạn xem nội dung lưu trữ trên các bên thứ ba
Và Viet33.com không thể chịu trách nhiệm 
cho bất kỳ nội dung lưu trữ trên các trang web khác .
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi liên quan đến nội dung bổ sung của 
PisaCa,CLipVN,Zing,YouTube..Veoh .. 
vui lòng xem thông báo bản quyền PisaCa,CLipVN,Zing,YouTube..Veoh .. ' s .

DMCA Thông báo vi phạm bản quyền
Chúng tôi cung cấp các liên kết đến các trang web nhúng
phương tiện truyền thông của bên thứ ba cho phép chủ sở hữu bản quyền
hợp pháp với khả năng tự xuất bản trên Internet. 
Chúng tôi không thể và không chủ động giám sát , 
màn hình hoặc xem lại những phương tiện truyền thông
 được tải lên các trang web phương tiện truyền thông của bên thứ ba .
Nếu bạn không muốn xem video của riêng bạn trên trang web này , 

xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để loại bỏ chúng .
(Bạn Phải chứng minh Được Bạn là chủ Bức Ảnh đó.) 
 
We respect copyright
laws and is committed 

to remove any copyright infringing material From our website . 
If you find any content on our site that violates your copyrights ,
please contact us , 
we will be glad to verify and remove such content . 
Please provide us with the following details : 
1 ) Your name , E - mail Address 
2 ) Location ( URLs ) of your license on your website .