Showing posts with label Karaoke-Co-Truyen. Show all posts
Showing posts with label Karaoke-Co-Truyen. Show all posts

Karaoke - Vọng Cổ Buồn (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Vọng Cổ Buồn
+File Âm Thanh : Vong Co Buon Beat
+Mã số Karaoke Vọng Cổ Buồn Là: 831039
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Cổ Truyền
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-vong-co-buon-beat.html[/postlink]
Karaoke - Vọng Cổ Buồn (Beat)

Karaoke - Tưởng Như (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Tưởng Như
+File Âm Thanh : Tuong Nhu Beat
+Mã số Karaoke Tưởng Như Là: 829599
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Cổ Truyền
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-tuong-nhu-beat.html[/postlink]
Karaoke - Tưởng Như (Beat)

Karaoke - Tỳ Bà (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Tỳ Bà
+File Âm Thanh : Ty Ba Beat
+Mã số Karaoke Tỳ Bà Là: 831392
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Cổ Truyền
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-ty-ba-beat.html[/postlink]
Karaoke - Tỳ Bà (Beat)

Karaoke - Và Trong Gió Mùa Thu (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Và Trong Gió Mùa Thu
+File Âm Thanh : Va Trong Gio Mua Thu Beat
+Mã số Karaoke Và Trong Gió Mùa Thu Là: 828733
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Cổ Truyền
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-va-trong-gio-mua-thu-beat.html[/postlink]
Karaoke - Và Trong Gió Mùa Thu (Beat)

Karaoke - Trương ChiMị Nương (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Trương ChiMị Nương
+File Âm Thanh : Truong ChiMi Nuong Beat
+Mã số Karaoke Trương ChiMị Nương Là: 830384
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Cổ Truyền
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-truong-chimi-nuong-beat.html[/postlink]
Karaoke - Trương ChiMị Nương (Beat)

Karaoke - Tu Là Cội Phúc CN (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Tu Là Cội Phúc CN
+File Âm Thanh : Tu La Coi Phuc CN Beat
+Mã số Karaoke Tu Là Cội Phúc CN Là: 831115
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Cổ Truyền
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-tu-la-coi-phuc-cn-beat.html[/postlink]
Karaoke - Tu Là Cội Phúc CN (Beat)

Karaoke - Tâm Sự Của Tôi CN (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Tâm Sự Của Tôi CN
+File Âm Thanh : Tam Su Cua Toi CN Beat
+Mã số Karaoke Tâm Sự Của Tôi CN Là: 831161
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Cổ Truyền
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/04/karaoke-tam-su-cua-toi-cn-beat.html[/postlink]
Karaoke - Tâm Sự Của Tôi CN (Beat)

Karaoke - Tiếng Vọng Miền Trung (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Tiếng Vọng Miền Trung
+File Âm Thanh : Tieng Vong Mien Trung Beat
+Mã số Karaoke Tiếng Vọng Miền Trung Là: 830688
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Cổ Truyền
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/04/karaoke-tieng-vong-mien-trung-beat.html[/postlink]
Karaoke - Tiếng Vọng Miền Trung (Beat)

Karaoke - Tiếng quốc Đêm Trăng CN (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Tiếng quốc Đêm Trăng CN
+File Âm Thanh : Tieng quoc dem Trang CN Beat
+Mã số Karaoke Tiếng quốc Đêm Trăng CN Là: 830906
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Cổ Truyền
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/04/karaoke-tieng-quoc-em-trang-cn-beat.html[/postlink]
Karaoke - Tiếng quốc Đêm Trăng CN (Beat)

Karaoke - Tình Anh Ban CHiều CN (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Tình Anh Ban CHiều CN
+File Âm Thanh : Tinh Anh Ban CHieu CN Beat
+Mã số Karaoke Tình Anh Ban CHiều CN Là: 829423
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Cổ Truyền
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/04/karaoke-tinh-anh-ban-chieu-cn-beat.html[/postlink]
Karaoke - Tình Anh Ban CHiều CN (Beat)

Karaoke - Tình Đẹp Thiên Thu (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Tình Đẹp Thiên Thu
+File Âm Thanh : Tinh dep Thien Thu Beat
+Mã số Karaoke Tình Đẹp Thiên Thu Là: 830694
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Cổ Truyền
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/04/karaoke-tinh-ep-thien-thu-beat.html[/postlink]
Karaoke - Tình Đẹp Thiên Thu (Beat)

Karaoke - Tình Khúc Cuối (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Tình Khúc Cuối
+File Âm Thanh : Tinh Khuc Cuoi Beat
+Mã số Karaoke Tình Khúc Cuối Là: 830011
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Cổ Truyền
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/04/karaoke-tinh-khuc-cuoi-beat.html[/postlink]
Karaoke - Tình Khúc Cuối (Beat)

Karaoke - Trả Lại Em Lời Yêu (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Trả Lại Em Lời Yêu
+File Âm Thanh : Tra Lai Em Loi Yeu Beat
+Mã số Karaoke Trả Lại Em Lời Yêu Là: 831154
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Cổ Truyền
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/03/karaoke-tra-lai-em-loi-yeu-beat.html[/postlink]
Karaoke - Trả Lại Em Lời Yêu (Beat)

Karaoke - Trả Lại Em (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Trả Lại Em
+File Âm Thanh : Tra Lai Em Beat
+Mã số Karaoke Trả Lại Em Là: 831838
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Cổ Truyền
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/03/karaoke-tra-lai-em-beat.html[/postlink]
Karaoke - Trả Lại Em (Beat)

Karaoke - Ngày Em Về Thăm Quê Tôi (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Ngày Em Về Thăm Quê Tôi
+File Âm Thanh : Ngay Em Ve Tham Que Toi Beat
+Mã số Karaoke Ngày Em Về Thăm Quê Tôi Là: 828131
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Cổ Truyền
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/03/karaoke-ngay-em-ve-tham-que-toi-beat.html[/postlink]
Karaoke - Ngày Em Về Thăm Quê Tôi (Beat)

Karaoke - Như Dòng Sông Chảy Ngược (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Như Dòng Sông Chảy Ngược
+File Âm Thanh : Nhu Dong Song Chay Nguoc Beat
+Mã số Karaoke Như Dòng Sông Chảy Ngược Là: 830771
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Cổ Truyền
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/03/karaoke-nhu-dong-song-chay-nguoc-beat.html[/postlink]
Karaoke - Như Dòng Sông Chảy Ngược (Beat)

Karaoke - Nửa Đời Hương Phấn CN (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Nửa Đời Hương Phấn CN
+File Âm Thanh : Nua doi Huong Phan CN Beat
+Mã số Karaoke Nửa Đời Hương Phấn CN Là: 829499
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Cổ Truyền
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/03/karaoke-nua-oi-huong-phan-cn-beat.html[/postlink]
Karaoke - Nửa Đời Hương Phấn CN (Beat)

Karaoke - Ông Lão CHèo Đò CN (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Ông Lão CHèo Đò CN
+File Âm Thanh : ong Lao CHeo do CN Beat
+Mã số Karaoke Ông Lão CHèo Đò CN Là: 829418
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Cổ Truyền
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/02/karaoke-ong-lao-cheo-o-cn-beat.html[/postlink]
Karaoke - Ông Lão CHèo Đò CN (Beat)

Karaoke - Lan Và ĐiệpCN (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Lan Và ĐiệpCN
+File Âm Thanh : Lan Va diepCN Beat
+Mã số Karaoke Lan Và ĐiệpCN Là: 829846
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Cổ Truyền
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/01/karaoke-lan-va-iepcn-beat.html[/postlink]
Karaoke - Lan Và ĐiệpCN (Beat)

Karaoke - Lý Ba Tri  (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Lý Ba Tri
+File Âm Thanh : Ly Ba Tri Beat
+Mã số Karaoke Lý Ba Tri Là: 830835
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Cổ Truyền
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/01/karaoke-ly-ba-tri-beat.html[/postlink]
Karaoke - Lý Ba Tri (Beat)

Karaoke - Lý Cây Bông 1 (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Lý Cây Bông 1
+File Âm Thanh : Ly Cay Bong 1 Beat
+Mã số Karaoke Lý Cây Bông 1 Là: 828626
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Cổ Truyền
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/01/karaoke-ly-cay-bong-1-beat.html[/postlink]
Karaoke - Lý Cây Bông 1 (Beat)