Showing posts with label Karaoke-Nhac-Song. Show all posts
Showing posts with label Karaoke-Nhac-Song. Show all posts

Karaoke - Vân Mong Người VềNhạc sống (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Vẫn Mong Người Về Nhạc sống
+File Âm Thanh : Van Mong Nguoi Ve Nhac song Beat
+Mã số Karaoke Vẫn Mong Người Về Nhạc sống Là:
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Trữ Tình
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/11/karaoke-van-mong-nguoi-ve-beat-nhac-song.html[/postlink]
Karaoke Vẫn Mong Người Về (Beat Nhạc sống)

Karaoke - Về Miền Tây (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Về Miền Tây
+File Âm Thanh : Ve Mien Tay Beat
+Mã số Karaoke Về Miền Tây Là:
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Trữ Tình
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/11/karaoke-ve-mien-tay-beat.html[/postlink]
Karaoke - Về Miền Tây (Beat)

Karaoke - Thuyền Hoa (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Thuyền Hoa
+File Âm Thanh : Thuyen Hoa Beat
+Mã số Karaoke Thuyền Hoa Là:
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Trữ Tình
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Nhạc Sống
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/08/karaoke-thuyen-hoa-nhac-song.html[/postlink]
Karaoke - Thuyền Hoa (Nhạc Sống)

Karaoke - Áo Mới cà Mau (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Áo Mới cà Mau
+File Âm Thanh : ao Moi ca Mau Beat
+Mã số Karaoke Áo Mới cà Mau Là:
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Trữ Tình
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Nhạc Sống
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/07/karaoke-ao-moi-ca-mau-nhac-song.html[/postlink]
Karaoke - Áo Mới cà Mau (Nhạc Sống)

Karaoke - Bạc Liêu Hoài Cổ (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Bạc Liêu Hoài Cổ
+File Âm Thanh : Bac Lieu Hoai Co Beat
+Mã số Karaoke Bạc Liêu Hoài Cổ Là:
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Trữ Tình
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Nhạc Sống
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/06/karaoke-bac-lieu-hoai-co-beat-nhac-song.html[/postlink]
Karaoke - Bạc Liêu Hoài Cổ (Beat) Nhạc Sống

Karaoke - Huế Tình Yêu Của Tôi
+Tên Bài Hát: Karaoke Huế Tình Yêu Của Tôi
+Trình Bày: Thu Hiền
+Tên Latin : Hue Tinh Yeu Cua Toi
+Mã số Karaoke Huế Tình Yêu Của Tôi Là: 57379
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Trữ Tình,
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Nhạc Sống
+Định Dạng Video Karaoke : Mp4 Full HD 720p
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2014/08/karaoke-hue-tinh-yeu-cua-toi.html[/postlink]
Karaoke - Huế Tình Yêu Của Tôi (Nhạc Sống)

Karaoke - Hỏi Vợ Ngoại Thành
+Tên Bài Hát: Karaoke Hỏi Vợ Ngoại Thành
+Trình Bày: Chế Thanh
+Tên Latin : Hoi Vo Ngoai Thanh
+Mã số Karaoke Hỏi Vợ Ngoại Thành Là: 387958
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Trẻ,
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Nhạc Sống
+Định Dạng Video Karaoke : Mp4 Full HD 720p
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2014/08/karaoke-hoi-vo-ngoai-thanh.html[/postlink]
Karaoke - Hỏi Vợ Ngoại Thành (Nhạc Sống)

Karaoke - Hồi Tưởng
+Tên Bài Hát: Karaoke Hồi Tưởng
+Trình Bày: Long Nhật
+Tên Latin : Hoi Tuong
+Mã số Karaoke Hồi Tưởng Là: 668674
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Trữ Tình,
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Nhạc Sống
+Định Dạng Video Karaoke : Mp4 Full HD 720p
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2014/08/karaoke-hoi-tuong.html[/postlink]
Karaoke - Hồi Tưởng (Nhạc Sống)

Karaoke - Hoàng hôn màu tím
+Tên Bài Hát: Karaoke Hoàng hôn màu tím
+Trình Bày: Phi Nhung
+Tên Latin : Hoang hon mau tim
+Mã số Karaoke Hoàng hôn màu tím Là: 825825
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Trữ Tình,
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Nhạc Sống
+Định Dạng Video Karaoke : Mp4 Full HD 720p
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2014/08/karaoke-hoang-hon-mau-tim.html[/postlink]
Karaoke - Hoàng hôn màu tím (Nhạc Sống)

Karaoke - Hoa Sứ Nhà Nàng
+Tên Bài Hát: Karaoke Hoa Sứ Nhà Nàng
+Trình Bày: Hoàng Phương
+Tên Latin : Hoa Su Nha Nang
+Mã số Karaoke Hoa Sứ Nhà Nàng Là: 668992
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Trữ Tình,
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : Mp4 Full HD 720p
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2014/08/karaoke-hoa-su-nha-nang_26.html[/postlink]
Karaoke - Hoa Sứ Nhà Nàng (Nhạc Sống)

Karaoke - Hoa Mười Giờ
+Tên Bài Hát: Karaoke Hoa Mười Giờ
+Trình Bày: Ngọc Sơn
+Tên Latin : Hoa Muoi Gio
+Mã số Karaoke Hoa Mười Giờ Là: 237216
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Trữ Tình,
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Nhạc Sống
+Định Dạng Video Karaoke : Mp4 Full HD 720p
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2014/08/karaoke-hoa-muoi-gio.html[/postlink]
Karaoke - Hoa Mười Giờ (Nhạc Sống)

Karaoke - Hoa Cau Vườn Trầu
+Tên Bài Hát: Karaoke Hoa Cau Vườn Trầu
+Trình Bày: Thu Hiền
+Tên Latin : Hoa Cau Vuon Trau
+Mã số Karaoke Hoa Cau Vườn Trầu Là: 762081
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Trữ Tình,
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Nhạc Sống
+Định Dạng Video Karaoke : Mp4 Full HD 720p
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2014/08/karaoke-hoa-cau-vuon-trau.html[/postlink]
Karaoke - Hoa Cau Vườn Trầu (Nhạc Sống)

Karaoke - Chuyện tình Hoa Muống Biển
+Tên Bài Hát: Karaoke Chuyện tình Hoa Muống Biển
+Trình Bày: Tuấn Khương
+Tên Latin : Chuyen tinh Hoa Muong Bien
+Mã số Karaoke Chuyện tình Hoa Muống Biển Là: 919842
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Trẻ,
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : Mp4 Full HD 720p
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2014/08/karaoke-chuyen-tinh-hoa-muong-bien.html[/postlink]
Karaoke - Chuyện tình Hoa Muống Biển Nhạc Sống

Karaoke - Hạnh Phúc Quanh Đây
+Tên Bài Hát: Karaoke Hạnh Phúc Quanh Đây
+Trình Bày: Phi Nhung
+Tên Latin : Hanh Phuc Quanh Day
+Mã số Karaoke Hạnh Phúc Quanh Đây Là: 116646
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Trữ Tình,
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Nhạc Sống
+Định Dạng Video Karaoke : Mp4 Full HD 720p
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2014/08/karaoke-hanh-phuc-quanh-ay.html[/postlink]
Karaoke - Hạnh Phúc Quanh Đây (Nhạc Sống)

Karaoke - Hát Về Cây Lúa Hôm Nay
+Tên Bài Hát: Karaoke Hát Về Cây Lúa Hôm Nay
+Trình Bày: Đăng Dương
+Tên Latin : Hat Ve Cay Lua Hom Nay
+Mã số Karaoke Hát Về Cây Lúa Hôm Nay Là: 743070
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Trữ Tình,
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Nhạc Sống
+Định Dạng Video Karaoke : Mp4 Full HD 720p
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2014/08/karaoke-hat-ve-cay-lua-hom-nay.html[/postlink]
Karaoke - Hát Về Cây Lúa Hôm Nay (Nhạc Sống)

Karaoke - Hành Trình Trên Đất Phù Sa
+Tên Bài Hát: Karaoke Hành Trình Trên Đất Phù Sa
+Trình Bày: Phi Nhung
+Tên Latin : Hanh Trinh Tren Dat Phu Sa
+Mã số Karaoke Hành Trình Trên Đất Phù Sa Là: 889391
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Trữ Tình,
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Nhạc Sống
+Định Dạng Video Karaoke : Mp4 Full HD 720p
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2014/08/karaoke-hanh-trinh-tren-at-phu-sa.html[/postlink]
Karaoke - Hành Trình Trên Đất Phù Sa (Nhạc Sống)

Karaoke - Hãy Sống Cho Tuổi Trẻ
+Tên Bài Hát: Karaoke Hãy Sống Cho Tuổi Trẻ
+Trình Bày: Don Hồ
+Tên Latin : Hay Song Cho Tuoi Tre
+Mã số Karaoke Hãy Sống Cho Tuổi Trẻ Là: 645911
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Trẻ,
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Nhạc Sống
+Định Dạng Video Karaoke : Mp4 Full HD 720p
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2014/08/karaoke-hay-song-cho-tuoi-tre.html[/postlink]
Karaoke - Hãy Sống Cho Tuổi Trẻ (Nhạc Sống)

+Tên Bài Hát: Karaoke Hình Bóng Quê Nhà
+Trình Bày: Ngọc Sơn
+Tên Latin : Hinh Bong Que Nha
+Mã số Karaoke Hình Bóng Quê Nhà Là: 198447
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Trữ Tình,
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Nhạc Sống
+Định Dạng Video Karaoke : Mp4 Full HD 720p
+Lời Bài Hát: Về tới đầu làng con chim sáo nhỏ hát vang rộn ràng...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2014/08/karaoke-hinh-bong-que-nha.html[/postlink]
Karaoke - Hình Bóng Quê Nhà (Nhạc Sống)

Karaoke - Hàn Mạc Tử
+Tên Bài Hát: Karaoke Hàn Mạc Tử
+Trình Bày: Lệ Quyên
+Tên Latin : Han Mac Tu
+Mã số Karaoke Hàn Mạc Tử Là: 895285
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Trữ Tình,
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Nhạc Sống
+Định Dạng Video Karaoke : Mp4 Full HD 720p
+Lời Bài Hát: Ai mua trăng, tôi bán trăng cho....
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2014/08/karaoke-han-mac-tu.html[/postlink]
Karaoke - Hàn Mạc Tử (Nhạc Sống)

Karaoke - Hat Nua Di Em
+Tên Bài Hát: Karaoke Hát Nữa Đi Em
+Trình Bày: Ngọc Sơn
+Tên Latin : Hat Nua Di Em
+Mã số Karaoke Hat Nua Di Em Là: 3007
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Trữ Tình,
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Nhạc Sống
+Định Dạng Video Karaoke : Mp4 Full HD 720p
+Lời Bài Hát: Hát nữa đi em, lỡ ngày kia sông cạn đá mòn...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2014/08/karaoke-hat-nua-di-em.html[/postlink]
Karaoke - Hát Nữa Đi Em (Nhạc Sống)