Showing posts with label Karaoke-Nhac-Tre. Show all posts
Showing posts with label Karaoke-Nhac-Tre. Show all posts

Karaoke - Xin Đừng Rời Xa (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Xin Đừng Rời Xa
+File Âm Thanh : Xin dung Roi Xa Beat
+Mã số Karaoke Xin Đừng Rời Xa Là: 830229
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Trẻ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-xin-ung-roi-xa-beat.html[/postlink]
Karaoke - Xin Đừng Rời Xa (Beat)

Karaoke - Xin Em Đừng Khóc (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Xin Em Đừng Khóc
+File Âm Thanh : Xin Em dung Khoc Beat
+Mã số Karaoke Xin Em Đừng Khóc Là: 831191
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Trẻ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-xin-em-ung-khoc-beat.html[/postlink]
Karaoke - Xin Em Đừng Khóc (Beat)

Karaoke - Xin Được Hoài Mong (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Xin Được Hoài Mong
+File Âm Thanh : Xin duoc Hoai Mong Beat
+Mã số Karaoke Xin Được Hoài Mong Là: 830154
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Trẻ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-xin-uoc-hoai-mong-beat.html[/postlink]
Karaoke - Xin Được Hoài Mong (Beat)

Karaoke - Xin Hãy Còn Nhớ Nhau (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Xin Hãy Còn Nhớ Nhau
+File Âm Thanh : Xin Hay Con Nho Nhau Beat
+Mã số Karaoke Xin Hãy Còn Nhớ Nhau Là: 830325
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Trẻ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-xin-hay-con-nho-nhau-beat.html[/postlink]
Karaoke - Xin Hãy Còn Nhớ Nhau (Beat)

Karaoke - Xin Lỗi Anh Đã Sai (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Xin Lỗi Anh Đã Sai
+File Âm Thanh : Xin Loi Anh da Sai Beat
+Mã số Karaoke Xin Lỗi Anh Đã Sai Là: 831209
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Trẻ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-xin-loi-anh-sai-beat.html[/postlink]
Karaoke - Xin Lỗi Anh Đã Sai (Beat)

Karaoke - Xin Lỗi Tình Yêu (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Xin Lỗi Tình Yêu
+File Âm Thanh : Xin Loi Tinh Yeu Beat
+Mã số Karaoke Xin Lỗi Tình Yêu Là: 830230
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Trẻ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-xin-loi-tinh-yeu-beat.html[/postlink]
Karaoke - Xin Lỗi Tình Yêu (Beat)

Karaoke - Xin Mãi Yêu Em (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Xin Mãi Yêu Em
+File Âm Thanh : Xin Mai Yeu Em Beat
+Mã số Karaoke Xin Mãi Yêu Em Là: 830725
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Trẻ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-xin-mai-yeu-em-beat.html[/postlink]
Karaoke - Xin Mãi Yêu Em (Beat)

Karaoke - Xin Một Lần Thôi (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Xin Một Lần Thôi
+File Âm Thanh : Xin Mot Lan Thoi Beat
+Mã số Karaoke Xin Một Lần Thôi Là: 831429
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Trẻ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-xin-mot-lan-thoi-beat.html[/postlink]
Karaoke - Xin Một Lần Thôi (Beat)

Karaoke - Xin Ru Muộn Màng (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Xin Ru Muộn Màng
+File Âm Thanh : Xin Ru Muon Mang Beat
+Mã số Karaoke Xin Ru Muộn Màng Là: 829833
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Trẻ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-xin-ru-muon-mang-beat.html[/postlink]
Karaoke - Xin Ru Muộn Màng (Beat)

Karaoke - Xin Một Ngày Mai Có Nhau (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Xin Một Ngày Mai Có Nhau
+File Âm Thanh : Xin Mot Ngay Mai Co Nhau Beat
+Mã số Karaoke Xin Một Ngày Mai Có Nhau Là: 830326
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Trẻ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-xin-mot-ngay-mai-co-nhau-beat.html[/postlink]
Karaoke - Xin Một Ngày Mai Có Nhau (Beat)

Karaoke - Xót Xa (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Xót Xa
+File Âm Thanh : Xot Xa Beat
+Mã số Karaoke Xót Xa Là: 829079
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Trẻ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-xot-xa-beat.html[/postlink]
Karaoke - Xót Xa (Beat)

Karaoke - Xua Tan Niềm Đau (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Xua Tan Niềm Đau
+File Âm Thanh : Xua Tan Niem dau Beat
+Mã số Karaoke Xua Tan Niềm Đau Là: 831158
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Trẻ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-xua-tan-niem-au-beat.html[/postlink]
Karaoke - Xua Tan Niềm Đau (Beat)

Karaoke - Vùng Trời Mơ Ước (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Vùng Trời Mơ Ước
+File Âm Thanh : Vung Troi Mo uoc Beat
+Mã số Karaoke Vùng Trời Mơ Ước Là: 829850
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Trẻ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-vung-troi-mo-uoc-beat.html[/postlink]
Karaoke - Vùng Trời Mơ Ước (Beat)

Karaoke - Vùng Trời Bình Yên (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Vùng Trời Bình Yên
+File Âm Thanh : Vung Troi Binh Yen Beat
+Mã số Karaoke Vùng Trời Bình Yên Là: 829733
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Trẻ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-vung-troi-binh-yen-beat.html[/postlink]
Karaoke - Vùng Trời Bình Yên (Beat)

Karaoke - Vườn Yêu (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Vườn Yêu
+File Âm Thanh : Vuon Yeu Beat
+Mã số Karaoke Vườn Yêu Là: 829058
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Trẻ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-vuon-yeu-beat.html[/postlink]
Karaoke - Vườn Yêu (Beat)

Karaoke - Xa Vắng Em (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Xa Vắng Em
+File Âm Thanh : Xa Vang Em Beat
+Mã số Karaoke Xa Vắng Em Là: 828375
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Trẻ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-xa-vang-em-beat.html[/postlink]
Karaoke - Xa Vắng Em (Beat)

Karaoke - Xa Em Kỷ Niệm (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Xa Em Kỷ Niệm
+File Âm Thanh : Xa Em Ky Niem Beat
+Mã số Karaoke Xa Em Kỷ Niệm Là: 828492
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Trẻ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-xa-em-ky-niem-beat.html[/postlink]
Karaoke - Xa Em Kỷ Niệm (Beat)

Karaoke - Xe Hoa (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Xe Hoa
+File Âm Thanh : Xe Hoa Beat
+Mã số Karaoke Xe Hoa Là: 831041
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Trẻ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-xe-hoa-beat.html[/postlink]
Karaoke - Xe Hoa (Beat)

Karaoke - Xa Vắng Một Tình Thương (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Xa Vắng Một Tình Thương
+File Âm Thanh : Xa Vang Mot Tinh Thuong Beat
+Mã số Karaoke Xa Vắng Một Tình Thương Là: 830020
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Trẻ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-xa-vang-mot-tinh-thuong-beat.html[/postlink]
Karaoke - Xa Vắng Một Tình Thương (Beat)

Karaoke - Xe Đạp Ơi (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Xe Đạp Ơi
+File Âm Thanh : Xe dap oi Beat
+Mã số Karaoke Xe Đạp Ơi Là: 828912
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Trẻ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-xe-ap-oi-beat.html[/postlink]
Karaoke - Xe Đạp Ơi (Beat)