Showing posts with label Karaoke-Quan-Ho. Show all posts
Showing posts with label Karaoke-Quan-Ho. Show all posts

Karaoke - Một Ngày Đi Qua (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Một Ngày Đi Qua
+File Âm Thanh : Mot Ngay di Qua Beat
+Mã số Karaoke Một Ngày Đi Qua Là: 829595
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Trẻ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/01/karaoke-mot-ngay-i-qua-beat.html[/postlink]
Karaoke - Một Ngày Đi Qua (Beat)

Karaoke - Cô Bé Suy Tư (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Cô Bé Suy Tư
+File Âm Thanh : Co Be Suy Tu Beat
+Mã số Karaoke Cô Bé Suy Tư Là: 831481
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Trẻ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2014/12/karaoke-co-be-suy-tu-beat.html[/postlink]
Karaoke - Cô Bé Suy Tư (Beat)

Karaoke - Dã Tràng (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Dã Tràng
+File Âm Thanh : Da Trang (Beat)
+Mã số Karaoke Dã Tràng Là: 830759
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Trẻ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2014/11/karaoke-da-trang-beat.html[/postlink]
Karaoke - Dã Tràng (Beat)

Karaoke - Cây Trúc Xinh (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Cây Trúc Xinh
+File Âm Thanh : Cay Truc Xinh (Beat)
+Mã số Karaoke Cây Trúc Xinh Là: 828105
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Quan Họ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2014/11/karaoke-cay-truc-xinh-beat.html[/postlink]
Karaoke - Cây Trúc Xinh (Beat)

Karaoke - Áo Tứ Thân (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Áo Tứ Thân
+File Âm Thanh : Ao Tu Than (Beat)
+Mã số Karaoke Áo Tứ Thân Là: 829592
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Quan Họ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2014/10/karaoke-ao-tu-than-beat.html[/postlink]
Karaoke - Áo Tứ Thân (Beat)

Karaoke: Cây Trúc xinh
+Tên Bài Hát: Karaoke Cây Trúc xinh
+Lời Bài Hát: Cây trúc xinh tang tình là cây trúc mọc...
+Tên Latin : Cay Truc xinh KaraOke
+Mã số Karaoke Cây Trúc xinh Là: 837915
+Trình Bày :
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Cổ Truyền,Karaoke Nhạc Quê Hương ,.
+Kiểu Beat Nhạc : Beat Karaoke ReMix
+Định Dạng Video Karaoke : Mp4 Full HD 720p

[postlink]http://karaoke.viet33.com/2014/05/karaoke-cay-truc-xinh_29.html[/postlink]
Karaoke - Cây Trúc xinh (Nhạc Sống)

Karaoke: Nhớ Đêm Giã Bạn
+Tên Bài Hát: Karaoke Nhớ Đêm Giã Bạn
+Lời Bài Hát: Hội đã tan rồi chia tay bên dòng sông...
+Tên Latin : Nho dem Gia Ban KaraOke
+Mã số Karaoke Nhớ Đêm Giã Bạn Là: 350258
+Trình Bày :
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Sống,.,Karaoke Nhạc Quan Họ
+Kiểu Beat Nhạc : Beat Nhạc Sống
+Định Dạng Video Karaoke : Mp4 Full HD 720p

[postlink]http://karaoke.viet33.com/2014/02/karaoke-nho-em-gia-ban.html[/postlink]
Karaoke - Nhớ Đêm Giã Bạn (Nhạc Sống)

Karaoke: Duyên Quan Họ
+Tên Bài Hát: Karaoke Duyên Quan Họ
+Lời Bài Hát: Ngày xưa là xưa về với với hội lim...
+Tên Latin : Duyen Quan Ho KaraOke
+Mã số Karaoke Duyên Quan Họ Là: 272861
+Trình Bày :
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Sống,.,Karaoke Nhạc Quan Họ
+Kiểu Beat Nhạc : Beat Nhạc Sống
+Định Dạng Video Karaoke : Mp4 Full HD 720p

[postlink]http://karaoke.viet33.com/2014/02/karaoke-duyen-quan-ho.html[/postlink]
Karaoke - Duyên Quan Họ (Nhạc Sống)