Showing posts with label Karaoke-Thieu-Nhi. Show all posts
Showing posts with label Karaoke-Thieu-Nhi. Show all posts

Karaoke - Vườn Hoa Của Em (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Vườn Hoa Của Em
+File Âm Thanh : Vuon Hoa Cua Em Beat
+Mã số Karaoke Vườn Hoa Của Em Là: 828451
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Thiếu Nhi
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-vuon-hoa-cua-em-beat.html[/postlink]
Karaoke - Vườn Hoa Của Em (Beat)

Karaoke - Vườn Cây Của Ba (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Vườn Cây Của Ba
+File Âm Thanh : Vuon Cay Cua Ba Beat
+Mã số Karaoke Vườn Cây Của Ba Là: 829295
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Thiếu Nhi
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-vuon-cay-cua-ba-beat.html[/postlink]
Karaoke - Vườn Cây Của Ba (Beat)

Karaoke - Vui Đêm Trăng Rằm (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Vui Đêm Trăng Rằm
+File Âm Thanh : Vui dem Trang Ram Beat
+Mã số Karaoke Vui Đêm Trăng Rằm Là: 830079
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Thiếu Nhi
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-vui-em-trang-ram-beat.html[/postlink]
Karaoke - Vui Đêm Trăng Rằm (Beat)

Karaoke - Trường Mầm Non Của Bé (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Trường Mầm Non Của Bé
+File Âm Thanh : Truong Mam Non Cua Be Beat
+Mã số Karaoke Trường Mầm Non Của Bé Là: 830712
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Thiếu Nhi
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-truong-mam-non-cua-be-beat.html[/postlink]
Karaoke - Trường Mầm Non Của Bé (Beat)

Karaoke - Tuổi Hồng (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Tuổi Hồng
+File Âm Thanh : Tuoi Hong Beat
+Mã số Karaoke Tuổi Hồng Là: 830529
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Thiếu Nhi
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-tuoi-hong-beat.html[/postlink]
Karaoke - Tuổi Hồng (Beat)

Karaoke - Tuổi Thần Tiên (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Tuổi Thần Tiên
+File Âm Thanh : Tuoi Than Tien Beat
+Mã số Karaoke Tuổi Thần Tiên Là: 831275
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Thiếu Nhi
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-tuoi-than-tien-beat.html[/postlink]
Karaoke - Tuổi Thần Tiên (Beat)

Karaoke - Yêu Sao NoeL (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Yêu Sao NoeL
+File Âm Thanh : Yeu Sao NoeL Beat
+Mã số Karaoke Yêu Sao NoeL Là: 830893
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Thiếu Nhi
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-yeu-sao-noel-beat.html[/postlink]
Karaoke - Yêu Sao NoeL (Beat)

Karaoke - Trống Cơm (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Trống Cơm
+File Âm Thanh : Trong Com Beat
+Mã số Karaoke Trống Cơm Là: 828261
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Thiếu Nhi
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/04/karaoke-trong-com-beat.html[/postlink]
Karaoke - Trống Cơm (Beat)

Karaoke - Trường Chúng Cháu là trường mầm non (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Trường Chúng Cháu là trường mầm non
+File Âm Thanh : Truong Chung Chau la truong mam non Beat
+Mã số Karaoke Trường Chúng Cháu là trường mầm non Là: 828289
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Thiếu Nhi
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/04/karaoke-truong-chung-chau-la-truong-mam.html[/postlink]
Karaoke - Trường Chúng Cháu là trường mầm non (Beat)

Karaoke - Thầy Cô Cho Em Mùa Xuân (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Thầy Cô Cho Em Mùa Xuân
+File Âm Thanh : Thay Co Cho Em Mua Xuan Beat
+Mã số Karaoke Thầy Cô Cho Em Mùa Xuân Là: 831226
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Thiếu Nhi
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/04/karaoke-thay-co-cho-em-mua-xuan-beat.html[/postlink]
Karaoke - Thầy Cô Cho Em Mùa Xuân (Beat)

Karaoke - Thằng Cuội (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Thằng Cuội
+File Âm Thanh : Thang Cuoi Beat
+Mã số Karaoke Thằng Cuội Là: 828262
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Thiếu Nhi
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/04/karaoke-thang-cuoi-beat.html[/postlink]
Karaoke - Thằng Cuội (Beat)

Karaoke - Thật Đáng Yêu (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Thật Đáng Yêu
+File Âm Thanh : That dang Yeu Beat
+Mã số Karaoke Thật Đáng Yêu Là: 828304
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Thiếu Nhi
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/04/karaoke-that-ang-yeu-beat.html[/postlink]
Karaoke - Thật Đáng Yêu (Beat)

Karaoke - Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan
+File Âm Thanh : Thieu Nhi The Gioi Lien Hoan Beat
+Mã số Karaoke Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan Là: 831380
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Thiếu Nhi
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/04/karaoke-thieu-nhi-gioi-lien-hoan-beat.html[/postlink]
Karaoke - Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan (Beat)

Karaoke - Thiên Đàng Búp Bê (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Thiên Đàng Búp Bê
+File Âm Thanh : Thien dang Bup Be Beat
+Mã số Karaoke Thiên Đàng Búp Bê Là: 828308
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Thiếu Nhi
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/04/karaoke-thien-ang-bup-be-beat.html[/postlink]
Karaoke - Thiên Đàng Búp Bê (Beat)

Karaoke - Tèo Lên Lớp Lá (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Tèo Lên Lớp Lá
+File Âm Thanh : Teo Len Lop La Beat
+Mã số Karaoke Tèo Lên Lớp Lá Là: 830679
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Thiếu Nhi
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/04/karaoke-teo-len-lop-la-beat.html[/postlink]
Karaoke - Tèo Lên Lớp Lá (Beat)

Karaoke - Tiến Lên Đoàn Viên (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Tiến Lên Đoàn Viên
+File Âm Thanh : Tien Len doan Vien Beat
+Mã số Karaoke Tiến Lên Đoàn Viên Là: 830129
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Đỏ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/04/karaoke-tien-len-oan-vien-beat.html[/postlink]
Karaoke - Tiến Lên Đoàn Viên (Beat)

Karaoke - Tiếng Ve Gọi Hè (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Tiếng Ve Gọi Hè
+File Âm Thanh : Tieng Ve Goi He Beat
+Mã số Karaoke Tiếng Ve Gọi Hè Là: 830883
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Thiếu Nhi
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/04/karaoke-tieng-ve-goi-he-beat.html[/postlink]
Karaoke - Tiếng Ve Gọi Hè (Beat)

Karaoke - Trái Đất Này Là Của Chúng Mình (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Trái Đất Này Là Của Chúng Mình
+File Âm Thanh : Trai dat Nay La Cua Chung Minh Beat
+Mã số Karaoke Trái Đất Này Là Của Chúng Mình Là: 828023
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Thiếu Nhi
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/03/karaoke-trai-at-nay-la-cua-chung-minh.html[/postlink]
Karaoke - Trái Đất Này Là Của Chúng Mình (Beat)

Karaoke - Trăng Ơi Có Nghe (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Trăng Ơi Có Nghe
+File Âm Thanh : Trang oi Co Nghe Beat
+Mã số Karaoke Trăng Ơi Có Nghe Là: 831029
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Thiếu Nhi
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/03/karaoke-trang-oi-co-nghe-beat.html[/postlink]
Karaoke - Trăng Ơi Có Nghe (Beat)

Karaoke - Tôi Ngàn Năm Đợi (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Tôi Ngàn Năm Đợi
+File Âm Thanh : Toi Ngan Nam doi Beat
+Mã số Karaoke Tôi Ngàn Năm Đợi Là: 829339
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Trữ Tình
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/03/karaoke-toi-ngan-nam-oi-beat.html[/postlink]
Karaoke - Tôi Ngàn Năm Đợi (Beat)