Showing posts with label Karaoke-Tru-Tinh. Show all posts
Showing posts with label Karaoke-Tru-Tinh. Show all posts

Karaoke - Vân Mong Người VềNhạc sống (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Vẫn Mong Người Về Nhạc sống
+File Âm Thanh : Van Mong Nguoi Ve Nhac song Beat
+Mã số Karaoke Vẫn Mong Người Về Nhạc sống Là:
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Trữ Tình
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/11/karaoke-van-mong-nguoi-ve-beat-nhac-song.html[/postlink]
Karaoke Vẫn Mong Người Về (Beat Nhạc sống)

Karaoke - Về Miền Tây (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Về Miền Tây
+File Âm Thanh : Ve Mien Tay Beat
+Mã số Karaoke Về Miền Tây Là:
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Trữ Tình
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/11/karaoke-ve-mien-tay-beat.html[/postlink]
Karaoke - Về Miền Tây (Beat)

Karaoke - Xin Hãy Rời Xa (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Xin Hãy Rời Xa
+File Âm Thanh : Xin Hay Roi Xa Beat
+Mã số Karaoke Xin Hãy Rời Xa Là: 828874
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Trữ Tình
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-xin-hay-roi-xa-beat.html[/postlink]
Karaoke - Xin Hãy Rời Xa (Beat)

Karaoke - Xin Làm Người Hát Rong (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Xin Làm Người Hát Rong
+File Âm Thanh : Xin Lam Nguoi Hat Rong Beat
+Mã số Karaoke Xin Làm Người Hát Rong Là: 829154
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Trữ Tình
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-xin-lam-nguoi-hat-rong-beat.html[/postlink]
Karaoke - Xin Làm Người Hát Rong (Beat)

Karaoke - Xin Thời Gian Trôi Mau (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Xin Thời Gian Trôi Mau
+File Âm Thanh : Xin Thoi Gian Troi Mau Beat
+Mã số Karaoke Xin Thời Gian Trôi Mau Là: 831852
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Trữ Tình
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-xin-thoi-gian-troi-mau-beat.html[/postlink]
Karaoke - Xin Thời Gian Trôi Mau (Beat)

Karaoke - Xin Trời Thôi Mưa (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Xin Trời Thôi Mưa
+File Âm Thanh : Xin Troi Thoi Mua Beat
+Mã số Karaoke Xin Trời Thôi Mưa Là: 830387
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Trữ Tình
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-xin-troi-thoi-mua-beat.html[/postlink]
Karaoke - Xin Trời Thôi Mưa (Beat)

Karaoke - Xin Vẫy Tay Chào (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Xin Vẫy Tay Chào
+File Âm Thanh : Xin Vay Tay Chao Beat
+Mã số Karaoke Xin Vẫy Tay Chào Là: 830231
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Trữ Tình
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-xin-vay-tay-chao-beat.html[/postlink]
Karaoke - Xin Vẫy Tay Chào (Beat)

Karaoke - Xin Vâng (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Xin Vâng
+File Âm Thanh : Xin Vang Beat
+Mã số Karaoke Xin Vâng Là: 831901
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Trữ Tình
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-xin-vang-beat.html[/postlink]
Karaoke - Xin Vâng (Beat)

Karaoke - Xóm Đêm (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Xóm Đêm
+File Âm Thanh : Xom dem Beat
+Mã số Karaoke Xóm Đêm Là: 829078
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Trữ Tình
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-xom-em-beat.html[/postlink]
Karaoke - Xóm Đêm (Beat)

Karaoke - Xin Yêu Tôi Bằng Cả Tình Người (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Xin Yêu Tôi Bằng Cả Tình Người
+File Âm Thanh : Xin Yeu Toi Bang Ca Tinh Nguoi Beat
+Mã số Karaoke Xin Yêu Tôi Bằng Cả Tình Người Là: 830388
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Trữ Tình
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-xin-yeu-toi-bang-ca-tinh-nguoi.html[/postlink]
Karaoke - Xin Yêu Tôi Bằng Cả Tình Người (Beat)

Karaoke - Xóm Nhỏ (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Xóm Nhỏ
+File Âm Thanh : Xom Nho Beat
+Mã số Karaoke Xóm Nhỏ Là: 830327
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Trữ Tình
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-xom-nho-beat.html[/postlink]
Karaoke - Xóm Nhỏ (Beat)

Karaoke - Xa Rồi Hạnh Phúc Gian Nan (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Xa Rồi Hạnh Phúc Gian Nan
+File Âm Thanh : Xa Roi Hanh Phuc Gian Nan Beat
+Mã số Karaoke Xa Rồi Hạnh Phúc Gian Nan Là: 830722
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Trữ Tình
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-xa-roi-hanh-phuc-gian-nan-beat.html[/postlink]
Karaoke - Xa Rồi Hạnh Phúc Gian Nan (Beat)

Karaoke - Xa Rồi Tuổi Thơ (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Xa Rồi Tuổi Thơ
+File Âm Thanh : Xa Roi Tuoi Tho Beat
+Mã số Karaoke Xa Rồi Tuổi Thơ Là: 828896
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Nhạc Trẻ
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-xa-roi-tuoi-tho-beat.html[/postlink]
Karaoke - Xa Rồi Tuổi Thơ (Beat)

Karaoke - Xa Tím Hạ Mưa (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Xa Tím Hạ Mưa
+File Âm Thanh : Xa Tim Ha Mua Beat
+Mã số Karaoke Xa Tím Hạ Mưa Là: 829327
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Trữ Tình
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-xa-tim-ha-mua-beat.html[/postlink]
Karaoke - Xa Tím Hạ Mưa (Beat)

Karaoke - Xa rồi Mùa Đông (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Xa rồi Mùa Đông
+File Âm Thanh : Xa roi Mua dong Beat
+Mã số Karaoke Xa rồi Mùa Đông Là: 829037
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Trữ Tình
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-xa-roi-mua-ong-beat.html[/postlink]
Karaoke - Xa rồi Mùa Đông (Beat)

Karaoke - Chiều hạ Vàng (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Chiều hạ Vàng
+File Âm Thanh : Chieu ha Vang Beat
+Mã số Karaoke Chiều hạ Vàng Là: 828195
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Trữ Tình
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-chieu-ha-vang-beat.html[/postlink]
Karaoke - Chiều hạ Vàng (Beat)

Karaoke - Xa Mãi Cầu Dừa (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Xa Mãi Cầu Dừa
+File Âm Thanh : Xa Mai Cau Dua Beat
+Mã số Karaoke Xa Mãi Cầu Dừa Là: 831317
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Trữ Tình
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-xa-mai-cau-dua-beat.html[/postlink]
Karaoke - Xa Mãi Cầu Dừa (Beat)

Karaoke - Xin Còn Gọi Tên Nhau (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Xin Còn Gọi Tên Nhau
+File Âm Thanh : Xin Con Goi Ten Nhau Beat
+Mã số Karaoke Xin Còn Gọi Tên Nhau Là: 830723
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Trữ Tình
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-xin-con-goi-ten-nhau-beat.html[/postlink]
Karaoke - Xin Còn Gọi Tên Nhau (Beat)

Karaoke - Vĩnh Biệt Mùa Hè (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Vĩnh Biệt Mùa Hè
+File Âm Thanh : Vinh Biet Mua He Beat
+Mã số Karaoke Vĩnh Biệt Mùa Hè Là: 828993
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Trữ Tình
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-vinh-biet-mua-he-beat.html[/postlink]
Karaoke - Vĩnh Biệt Mùa Hè (Beat)

Karaoke - Vĩnh Biệt (Beat)
+Tên Bài Hát: Karaoke Vĩnh Biệt
+File Âm Thanh : Vinh Biet Beat
+Mã số Karaoke Vĩnh Biệt Là: 831839
+Thể Loại Nhạc : Karaoke Trữ Tình
+Kiểu Beat Nhạc : Karaoke Beat Chuẩn
+Định Dạng Video Karaoke : WMV Hoặc Mp4 Full HD
+Lời Bài Hát: Bên Dưới...
[postlink]http://karaoke.viet33.com/2015/05/karaoke-vinh-biet-beat.html[/postlink]
Karaoke - Vĩnh Biệt (Beat)